Reflectieve gesprekken op niveau

De Vitale School stelt de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs centraal. Hoe draagt een toezichthouder en bestuurder bij aan een vitale onderwijsinstelling? In hoeverre draagt onze besturingsstijl bij aan een professionele leergemeenschap en het realiseren van gezamenlijke ambities?

Een schoolorganisatie kan alleen vitaal zijn als alle onderdelen van die organisatie en de betrokken mensen vitaal zijn. Dat geldt ook voor het bestuur van de school. Zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht geven ieder vanuit hun eigen taken invulling aan het adequate besturen van de organisatie. Daarmee bepalen zij in belangrijke mate ook de organisatiecultuur. Door verschillende oorzaken evolueren met de tijd ook de bestuurstaken en worden zij meer en meer uitdagend. Te denken valt aan: schaalvergroting, toenemende werkdruk en complexiteit, grote regeldruk, bovenmatig verzuim, mondige ouders, veranderende taakopvatting van de Onderwijsinspectie, het Openbaar Ministerie die bij misstappen ook bestuurders vervolgt, etcetera. Een bestuurlijke risico-analyse behoort dan ook tot onze aanpak.

De ervaren bestuursadviseurs van De Vitale School richten zich op de verdere professionele ontwikkeling van het bestuur en de toezichthouder, mede ter voorkoming van bestuurlijke omissies. Zo organiseert De Vitale School reflectieve gesprekken met bestuurders en toezichthouders. Vanuit verschillende onderwijsinstellingen wordt van gedachten gewisseld over de vraagstukken die zij in hun rol tegenkomen aan de hand van concrete casuïstiek. Er wordt een beroep gedaan op de gesprekspartners om inzicht te krijgen in kwesties over het werk. Dit gesprek staat onder leiding van een ervaren facilitator. Door de gestructureerd manier van werken wordt meer diepgang bereikt. Onderwerpen die doorgaans niet ter sprake komen krijgen nu de gewenste aandacht. 

Er kan voor worden gekozen om apart een groep te vormen of juist in een gemengde groep met toezichthouders van andere scholen deel te nemen.

Ga vandaag nog op weg
naar een vitale school!

Werkboek
€ 27,95

Inclusief BTW en exclusief verzendkosten

De Vitale School is ingeschreven bij het lerarenregister. Activiteitnr. yZzY4fAwYO (20 RU)
Werkboek 'Op weg naar een vitale school'

Contactgegevens 

Bel ons gerust:
+31 (0)6 22 999 475

Of mail ons:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Vitale School is een initiatief vanwww.edutalent.net

EduTalent is het adviesbureau voor talentontwikkeling en professionalisering in vitaal onderwijs.


www.stratch.nl

STRATCH Nederland b.v. is het adviesbureau in het creëren van vitale mensen, sterke teams en gezonde organisaties.

Ontvang de nieuwsbrief

© 2020 STRATCH Nederland bv | Amersfoort | KvK 24305840 | Algemene voorwaarden
De Vitale School is ingeschreven bij het lerarenregister. Activiteitnr. yZzY4fAwYO (20 RU)